Belasting betalen over uw inkomsten uit verhuur

Bijgewerkt op 4 april 2019

 

Alles verandert, dus ook het betalen van belasting. Soms wordt het leuker!

Sinds enige tijd kunnen niet ingezetenen van Frankrijk die inkomsten hebben uit verhuur van onroerend goed deze inkomst opgeven via de website van de Franse belastingdienst. Daar is een speciaal hoekje ingericht voor diegene die zijn wereldinkomen niet in Frankrijk opgeeft maar wel inkomsten heeft die in Frankrijk moeten worden aangegeven.

Het belangrijk deel van het verhaal dat hieronder het plaatje staat is veranderd.

Hoe gaat het vanaf nu:

U geeft nu uw omzet, gegenereerd uit recreatieve verhuur uw huis, aan via onderstaande link.
U moet eerst even door de rijstebrij maar daarna wordt het gemakkelijker en goedkoper.

De Franse fiscus zal beoordelen of u een geclassificeerde of een niet geclassificeerde accommodatie aanbiedt (zie classificatie van uw huis).

 1. Als uw huis is geclassificeerd: zal de belastingdienst een theoretische winst van 29% van de omzet gaan belasten aan 30%.
 2. Als uw huis niet is geclassificeerd zal de belastingdienst een theoretische winst van 50% belasten aan 30%. 

Dit tarief van 30% is ontstaan na de vele protesten tegen het heffen van sociale lasten aan buitenlanders. Voorheen hief men 20% inkomstenbelasting + 17,2% sociale lasten. Dit is nu veranderd in 30% (speciaal tarief inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen). Per saldo een verlaging van 7,2%.

Klik hier voor het buitenlandersportaal van de Franse belastingdienst.

 

Moet u een bedrijf oprichten?

Nee! Dat is alleen nodig als u veel omzet draait. Hieronder staan de grenzen van wat u mag opgeven als bijverdienste:

 • In het geval dat uw huis niet is geclassificeerd mag u een omzet van max € 33.100 als bijverdienste opgeven.
 • In geval dat uw huis wel is geclassificeerd, mag u een omzet van max € 82.200 als bijverdienste opgeven.

Overstijgt uw omzet deze grenzen dan wordt u gezien als professioneel verhuurder en moet u een bedrijfsvorm kiezen. 

 

Waarom weet de medewerker van het belastingkantoor dit niet?

Niet iedereen die bij de belastingdienst werkt is even goed op de hoogte. Deze regeling is in maart 2019 aangepast. Soms grijpt een medewerker de eerste de beste klepel die ze zien hangen. Ze geven u graag een no. Siret waarmee u feitelijk ondernemer wordt zonder bedrijf. Dit is niet wenselijk omdat u dan zult worden aangeslagen voor de CFE (Cotisations Foncières des Entreprises).

 

 

 

 

 

impots.jpg

De spelregels

 • Als u verhuurt, moet u deze activiteit melden bij de Mairie (zie het formulier onderaan dit artikel).
 • Over inkomsten uit de verhuur van uw huis moeten inkomstenbelasting en sociale lasten betaald worden.
 • In de Europese Unie wordt de belasting geheven in het land waar het onroerend goed zich bevindt.
 • Het is uw wettelijke plicht aangifte te doen.

De situatie zoals wij die hieronder beschrijven, gaat op voor mensen die hun ' normale' inkomen opgeven in Nederland en hun tweede huis in Frankrijk toeristisch verhuren. In alle andere gevallen raad ik u aan met een “Expert Comptable” in zee te gaan.

De Franse spelregels

De verhuur van uw vakantiehuis kunt u opgeven als bijverdienste*** onder het regime Micro Bic.
Als uw omzet onder de € 760 per jaar blijft, hoeft u geen aangifte te doen. Iedere huiseigenaar is bekend bij de Franse fiscus, u krijgt immers al een aanslag voor de Taxe d’Habitation en de Taxe Foncière.
De Franse fiscus weet niet "vanzelf" of u inkomsten heeft in Frankrijk die in Frankrijk moeten worden opgegeven. Als dat zo is, hebt u de wettelijke plicht deze inkomsten te melden. Doet u dit niet, dan bent u in gebreke en bent u strafbaar. Dus ook als u in Nederland belastingplichtig bent, is er één inkomen dat toch in Frankrijk moet worden opgegeven en waarover u ook in Frankrijk belasting betaalt: het inkomen uit Frans onroerend goed.

De praktijk

Stel: u hebt een tweede huis in Frankrijk en om de kosten wat te dekken verhuurt u dat ongeveer 10 weken per jaar. U ontvangt voor die verhuur € 1000 per week en kunt dus € 10.000 noteren als omzet.
U moet die omzet aangeven bij de Franse fiscus. Als u dat voor de eerste keer doet, moet u naar het belastingkantoor: dit is hetzelfde kantoor als waar uw aanslagen Taxe d’Habitation en Taxe Foncières vandaan komen. Daar krijgt u een formulier.

Omdat u omzet hebt uit verhuur van onroerend goed en in Nederland belastingplichtig bent,  betaalt u in Frankrijk slechts belasting en sociale lasten over de inkomsten uit verhuur van uw Franse huis. In het hele formulier moet alleen de eerste pagina worden ingevuld met uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres en woonplaats (in Nederland). 

De omzet moet worden aangeven in het supplement onder het 'Régime micro entreprise'.
En hier dreigt een 'eeuwige discussie' in welk vakje de omzet moet worden ingevuld. Er zijn twee vakjes:

 1. Locations meublées (vakje 5ND)
 2. Locations de gîtes ruraux, chambres d’hôtes et meublés de tourisme (vakje 5NG)

Het verschil in de twee vakjes loopt best in de papieren: vult u uw inkomsten in in het vakje 5ND, dan zal de ‘inspecteur’ een forfaitaire fiscale aftrek voor belasting van 50% toepassen, ingevuld in vakje 5NG geldt een aftrek voor belasting van 71%. De belasting over het restant is 20%, de sociale lasten liggen rond de 15,5%. In dit forfaitaire systeem kunt u verder geen kosten van verhuur aftrekken: u moet de gerealiseerde omzet invoeren. 

In het geval van € 10.000 omzet komt dit neer op:

5ND = € 10.000 -  50% abattement = € 5.000 belastbaar x 35% = € 1750,00 = 17,5% van de omzet
5NG = € 10.000 -  71% abattement = € 2.900 belastbaar x 35% = € 1015,00 = 10,15% van de omzet

Vult u dus uw omzet in vakje 5NG in, dan hebt u een voordeel van € 735,00. Het is dus begrijpelijk dat iedereen zich naar vakje 5NG redeneert, want dat is immers veel voordeliger. Maar mag dat eigenlijk wel?

Wat is het verschil

De beslissing om in 5ND of in 5NG in te vullen heeft alles te maken met de definitie van ‘locations meublées’ en de ‘locations de gîtes ruraux, chambres d’hôtes et meublés de tourisme’.  Voor de goede orde: het gaat hier in beide gevallen om toeristische gemeubileerde verhuur voor beperkte duur; locations saisonnières. De 'Locations des gîtes ruraux, chambres d’hôtes et meublés de tourisme' onderscheiden zich van 'Locations meublées' door hun classificatie als zodanig. Een meublé de tourisme is de aanduiding van de status die uw huis verwerft door een keuring. Hetzelfde geldt voor gîtes rureaux (veelal vanuit boerenorganisaties) en de Chambres d’Hôtes. Bent u niet als zodanig (goed)gekeurd dan mag u die status niet voeren en moet u uw inkomsten onder 5ND invoeren. Het loont dus om uw huis te laten classificeren. Die classificatie is echter niet verplicht.
U krijgt de aanslag vanzelf thuis op het adres dat u bij aanmelding hebt opgegeven. Dat kan uw Nederlandse woonadres zijn. Het jaar daarop krijgt u een voorlopige aanslag met ongeveer hetzelfde bedrag. U betaalt dus in aanbetalingen vooruit voor het lopende jaar.

Online

U kunt ook online uw aangifte doen, maar dan is er nog een horde te nemen: u heeft een nummer nodig om on-line aangifte te kunnen doen, de zogenaamde no. de Télédeclaration*1.

Discussie

Dit artikel is niet bedoeld als discussiestuk. We hebben de inhoud laten controleren door fiscalisten in ons netwerk. We horen veel variaties op het thema: 'de Belgische fiscus vindt dat ik mijn inkomsten in Belgie moet opgeven'...'mijn inspecteur zegt dat ik de inkomsten van mijn ongeclasseerde gîte in 5NG mag invullen' en vele variaties daarop. Houd er rekening mee dat de meeste aangiftes niet worden gecontroleerd en er met u wordt afgerekend zoals u het hebt gepresenteerd. Dit betekent echter nadrukkelijk niet dat uw aangifte is goedgekeurd! Als de fiscus onregelmatigheden in uw aangifte tegenkomt, gaat hij ook uw eerdere aangiftes controleren en corrigeren, mogelijk met een 100% boete voor eventuele 'omissies' en 'vergissingen' ...

*** Er zit een plafond aan wat u kunt opgeven als bijverdienste:

 • In het geval dat uw huis niet is geclassificeerd, moet u uw omzet invoeren in 5ND, wat in dat regime betekent dat u een maximale omzet van € 33.100 mag hebben.
 • In geval dat uw huis wel is geclassificeerd, moet u uw omzet invoeren in 5NG, wat in dat regime betekent dat u een maximale omzet van € 82.200 mag hebben.

Als u deze drempel overschrijdt, moet u uw activiteit melden bij de Chambre de Commerce en zult u een  bedrijfsvorm moeten kiezen met een andere fiscale afhandeling. Neem in dat geval contact op met een Expert Comptable. 

U kunt op de website van de Franse overheid uw aangifte doen en / of de formulieren downloaden.

U moet 2042C pro downloaden om de aangifte van huurinkomsten te kunnen doen. Het gewone formulier bevat al u NAW gegevens en het papier dat u moet invullen als u voor de eerste keer aangifte doet. 

* Bijgewerkt op 25 juli 2017

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

7 Opmerkingen

 • Avatar
  hetty pieksma

  Beste Theo,
  Bedankt voor dit artikel maar zou het handiger zijn een update te plaatsen van de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2017 .

  Groet, Hielko Pieksma

 • Avatar
  Theo Noordewier

  Beste Hielko,

  Dank voor uw bericht.
  De situatie is sinds 2016 onveranderd. Ik heb twee zaken aangepast:

  In het geval dat uw huis niet is geclassificeerd, moet u uw omzet invoeren in 5ND, wat in dat regime betekent dat u een maximale omzet van € 33.200 mag hebben.
  In geval dat uw huis wel is geclassificeerd, moet u uw omzet invoeren in 5NG, wat in dat regime betekent dat u een maximale omzet van € 82.200 mag hebben.

  De genoemde bedragen zijn iets verhoogd sinds 1 januari 2016.

  Op dit moment is er veel beweging in de fiscaliteit rondom de recreatieve verhuur maar de hier boven geschetste situatie geldt in ieder geval nog voor het belastingjaar 2017.

  Met vriendelijk groet,
  Theo Noordewier

  Bewerkt door Theo Noordewier
 • Avatar
  Jouke Jensma

  Hoi Theo,

  Begrijp ik het goed dat je je huuromzet bij 5NG in kan vullen op het moment dat je de classificatie meublé de tourisme hebt? Zo ja, wie kan dat doen en wat zou dat kosten?

  hartelijke groet
  Jouke Jensma

 • Avatar
  Henri Bik

  Beste Theo,

  Een voortreffeljk schriftstuk heb je gemaakt, heel nuttig. Mag ik ervan uitgaan dat de verhuurinkomsten uit een stacaravan bij 5NG ingevuld worden.?
  Bij voorbaat dank voor je antwoord.
  Met vriendelijke groeten, Henri Bik

 • Avatar
  jellef

  Hallo Theo,
  De waarde van het OG moet ik opgeven in Nederland in Box 3. Kan de daarbij verschuldigde belasting worden verrekend met de Franse inkomstenbelasting? En geldt dat ook voor de tax foncière en local?

  Met vriendelijke groeten
  Jelle Feenstra

 • Avatar
  Gerdi Beks

  HalloTheo,
  Op de site van Mondi staat het als volgt:
  Tussen de 895 euro en 82.800 euro aan bruto verhuuropbrengsten (van toepassing op de meeste Nederlanders met een tweede huis in Frankrijk dat ze verhuren) wordt het ingewikkeld. Eigenaren die hun tweede huis laten classificeren door de overheid betalen 5,6 procent van de bruto verhuuropbrengsten aan belasting en sociale lasten. Eigenaren die dat niet doen betalen 10,6 procent van de bruto verhuuropbrengsten. Er wordt dus steeds naar bruto opbrengst gekeken en er zijn geen aftrekbare kosten. Zo’n classificatie kost éénmalig een paar honderd euro, (afhankelijk van de locatie en de grootte van het pand) en is vijf jaar geldig, dus er kan gemakkelijk worden uitgerekend of classificatie zin heeft. Wat in de meeste gevallen zo zal zijn.

  Verder is daar de regel dat een belastingschuld van minder dan 305 euro per jaar wordt kwijtgescholden. Dus verhuurders van geclassificeerde vakantiehuizen met een bruto jaaropbrengst van minder dan 4.621 euro moeten wel belasting aangeven, maar hoeven uiteindelijk niks te betalen. Voor de verhuurder van niet-geclassificeerde vakantiehuizen, is dat het geval bij een bruto verhuuropbrengst van minder dan 2.877 euro per jaar. Overigens, het niet aangeven van belasting bij dergelijke lage omzetten, wordt als een administratieve overtreding gezien.
  Bij hogere omzetten echter wordt het een belastingvergrijp: zwarte verhuur, welke de verhuurder duur kan komen te staan.

  Mijn vraag: Kan ik online deze belasting betalen en zo ja hoe? Het formulier ziet er erg ingewikkeld uit.

 • Avatar
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk