Belasting betalen over uw inkomsten uit verhuur

impots.jpg

De spelregels

 • Als u verhuurt, moet u deze activiteit melden bij de Mairie (zie het formulier onderaan dit artikel).
 • Over inkomsten uit de verhuur van uw huis moeten inkomstenbelasting en sociale lasten betaald worden.
 • In de Europese Unie wordt de belasting geheven in het land waar het onroerend goed zich bevindt.
 • Het is uw wettelijke plicht aangifte te doen.

De situatie zoals wij die hieronder beschrijven, gaat op voor mensen die hun ' normale' inkomen opgeven in Nederland en hun tweede huis in Frankrijk toeristisch verhuren. In alle andere gevallen raad ik u aan met een “Expert Comptable” in zee te gaan.

De Franse spelregels

De verhuur van uw vakantiehuis kunt u opgeven als bijverdienste*** onder het regime Micro Bic.
Als uw omzet onder de € 760 per jaar blijft, hoeft u geen aangifte te doen. Iedere huiseigenaar is bekend bij de Franse fiscus, u krijgt immers al een aanslag voor de Taxe d’Habitation en de Taxe Foncière.
De Franse fiscus weet niet "vanzelf"of u inkomsten heeft in Frankrijk die in Frankrijk moeten worden opgegeven. Als dat zo is, hebt u de wettelijke plicht deze inkomsten te melden. Doet u dit niet, dan bent u in gebreke en bent u strafbaar. Dus ook als u in Nederland belastingplichtig bent, is er één inkomen dat toch in Frankrijk moet worden opgegeven en waarover u ook in Frankrijk belasting betaalt: het inkomen uit Frans onroerend goed.

De praktijk

Stel: u hebt een tweede huis in Frankrijk en om de kosten wat te dekken verhuurt u dat ongeveer 10 weken per jaar. U ontvangt voor die verhuur € 1000 per week en kunt dus € 10.000 noteren als omzet.
U moet die omzet aangeven bij de Franse fiscus. Als u dat voor de eerste keer doet, moet u naar het belastingkantoor: dit is hetzelfde kantoor als waar uw aanslagen Taxe d’Habitation en Taxe Foncières vandaan komen. Daar krijgt u een formulier.

Omdat u omzet hebt uit verhuur van onroerend goed en in Nederland belastingplichtig bent,  betaalt u in Frankrijk slechts belasting en sociale lasten over de inkomsten uit verhuur van uw Franse huis. In het hele formulier moet alleen de eerste pagina worden ingevuld met uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres en woonplaats (in Nederland). 

De omzet moet worden aangeven in het supplement onder het 'Régime micro entreprise'.
En hier dreigt een 'eeuwige discussie' in welk vakje de omzet moet worden ingevuld. Er zijn twee vakjes:

 1. Locations meublées (vakje 5ND)
 2. Locations de gîtes ruraux, chambres d’hôtes et meublés de tourisme (vakje 5NG)

Het verschil in de twee vakjes loopt best in de papieren: vult u uw inkomsten in in het vakje 5ND, dan zal de ‘inspecteur’ een forfaitaire fiscale aftrek voor belasting van 50% toepassen, ingevuld in vakje 5NG geldt een aftrek voor belasting van 71%. De belasting over het restant is 20%, de sociale lasten liggen rond de 15,5%. In dit forfaitaire systeem kunt u verder geen kosten van verhuur aftrekken: u moet de gerealiseerde omzet invoeren. 

In het geval van € 10.000 omzet komt dit neer op:

5ND = € 10.000 -  50% abattement = € 5.000 belastbaar x 35% = € 1750,00 = 17,5% van de omzet
5NG = € 10.000 -  71% abattement = € 2.900 belastbaar x 35% = € 1015,00 = 10,15% van de omzet

Vult u dus uw omzet in vakje 5NG in, dan hebt u een voordeel van € 735,00. Het is dus begrijpelijk dat iedereen zich naar vakje 5NG redeneert, want dat is immers veel voordeliger. Maar mag dat eigenlijk wel?

Wat is het verschil

De beslissing om in 5ND of in 5NG in te vullen heeft alles te maken met de definitie van ‘locations meublées’ en de ‘locations de gîtes ruraux, chambres d’hôtes et meublés de tourisme’.  Voor de goede orde: het gaat hier in beide gevallen om toeristische gemeubileerde verhuur voor beperkte duur; locations saisonnières. De 'Locations des gîtes ruraux, chambres d’hôtes et meublés de tourisme' onderscheiden zich van 'Locations meublées' door hun classificatie als zodanig. Een meublé de tourisme is de aanduiding van de status die uw huis verwerft door een keuring. Hetzelfde geldt voor gîtes rureaux (veelal vanuit boerenorganisaties) en de Chambres d’Hôtes. Bent u niet als zodanig (goed)gekeurd dan mag u die status niet voeren en moet u uw inkomsten onder 5ND invoeren. Het loont dus om uw huis te laten classificeren. Die classificatie is echter niet verplicht.
U krijgt de aanslag vanzelf thuis op het adres dat u bij aanmelding hebt opgegeven. Dat kan uw Nederlandse woonadres zijn. Het jaar daarop krijgt u een voorlopige aanslag met ongeveer hetzelfde bedrag. U betaalt dus in aanbetalingen vooruit voor het lopende jaar.

Online

U kunt ook online uw aangifte doen, maar dan is er nog een horde te nemen: u heeft een nummer nodig om on-line aangifte te kunnen doen, de zogenaamde no. de Télédeclaration*1.

Discussie

Dit artikel is niet bedoeld als discussiestuk. We hebben de inhoud laten controleren door fiscalisten in ons netwerk. We horen veel variaties op het thema: 'de Belgische fiscus vindt dat ik mijn inkomsten in Belgie moet opgeven'...'mijn inspecteur zegt dat ik de inkomsten van mijn ongeclasseerde gîte in 5NG mag invullen' en vele variaties daarop. Houd er rekening mee dat de meeste aangiftes niet worden gecontroleerd en er met u wordt afgerekend zoals u het hebt gepresenteerd. Dit betekent echter nadrukkelijk niet dat uw aangifte is goedgekeurd! Als de fiscus onregelmatigheden in uw aangifte tegenkomt, gaat hij ook uw eerdere aangiftes controleren en corrigeren, mogelijk met een 100% boete voor eventuele 'omissies' en 'vergissingen' ...

*** Er zit een plafond aan wat u kunt opgeven als bijverdienste:

 • In het geval dat uw huis niet is geclassificeerd, moet u uw omzet invoeren in 5ND, wat in dat regime betekent dat u een maximale omzet van € 33.200 mag hebben.
 • In geval dat uw huis wel is geclassificeerd, moet u uw omzet invoeren in 5NG, wat in dat regime betekent dat u een maximale omzet van € 82.200 mag hebben.

Als u deze drempel overschrijdt, moet u uw activiteit melden bij de Chambre de Commerce en zult u een  bedrijfsvorm moeten kiezen met een andere fiscale afhandeling. Neem in dat geval contact op met een Expert Comptable. 

U kunt op de website van de Franse overheid uw aangifte doen en / of de formulieren downloaden.

U moet 2042C pro downloaden om de aangifte van huurinkomsten te kunnen doen. Het gewone formulier bevat al u NAW gegevens en het papier dat u moet invullen als u voor de eerste keer aangifte doet. 

* Bijgewerkt op 25 juli 2017

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

5 Opmerkingen

 • Avatar
  hetty pieksma

  Beste Theo,
  Bedankt voor dit artikel maar zou het handiger zijn een update te plaatsen van de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2017 .

  Groet, Hielko Pieksma

 • Avatar
  Theo Noordewier

  Beste Hielko,

  Dank voor uw bericht.
  De situatie is sinds 2016 onveranderd. Ik heb twee zaken aangepast:

  In het geval dat uw huis niet is geclassificeerd, moet u uw omzet invoeren in 5ND, wat in dat regime betekent dat u een maximale omzet van € 33.200 mag hebben.
  In geval dat uw huis wel is geclassificeerd, moet u uw omzet invoeren in 5NG, wat in dat regime betekent dat u een maximale omzet van € 82.200 mag hebben.

  De genoemde bedragen zijn iets verhoogd sinds 1 januari 2016.

  Op dit moment is er veel beweging in de fiscaliteit rondom de recreatieve verhuur maar de hier boven geschetste situatie geldt in ieder geval nog voor het belastingjaar 2017.

  Met vriendelijk groet,
  Theo Noordewier

  Bewerkt door Theo Noordewier
 • Avatar
  Jouke Jensma

  Hoi Theo,

  Begrijp ik het goed dat je je huuromzet bij 5NG in kan vullen op het moment dat je de classificatie meublé de tourisme hebt? Zo ja, wie kan dat doen en wat zou dat kosten?

  hartelijke groet
  Jouke Jensma

 • Avatar
  Henri Bik

  Beste Theo,

  Een voortreffeljk schriftstuk heb je gemaakt, heel nuttig. Mag ik ervan uitgaan dat de verhuurinkomsten uit een stacaravan bij 5NG ingevuld worden.?
  Bij voorbaat dank voor je antwoord.
  Met vriendelijke groeten, Henri Bik

 • Avatar
  jellef

  Hallo Theo,
  De waarde van het OG moet ik opgeven in Nederland in Box 3. Kan de daarbij verschuldigde belasting worden verrekend met de Franse inkomstenbelasting? En geldt dat ook voor de tax foncière en local?

  Met vriendelijke groeten
  Jelle Feenstra

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk