Nieuwsbrief 1 2014

Het vroege voorjaar

De tijd vliegt: het is alweer half februari 2014 en het is ongewoon nat, warm en winderig.
Het kan u niet ontgaan zijn: op 16 december is de vernieuwde versie van Gites live gegaan.

We hebben veel positieve reacties gekregen over het ontwerp: het is fris, modern en overzichtelijk. Natuurlijk zijn er ook onvermijdelijk de aanloopproblemen die gepaard gaan met het in gebruik nemen van een nieuwe website. Het is even wennen aan de nieuwe features en de veranderde functionaliteit die door een veranderende markt nodig zijn. 

Het voorjaar is, ondanks alles, goed begonnen. De nieuwe website heeft in de eerste 8 weken van dit verhuurjaar 22% meer aanvragen gegenereerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor veel verhuurders gold 2013 als een redelijk tot goed verhuurjaar, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. 

Een aantal punten behoefde nog aandacht of verbetering. Het aanmaken van Last-minutes bijvoorbeeld werkte in de nieuwe site minder mooi dan in de vorige. Dit is inmiddels opgelost. Het aanmaken van last-minute-aanbiedingen bij vakantiehuizen is nu heel eenvoudig en compleet. Probeer het gerust eens uit! Ook bij Bed&Breakfasts kunnen last-minutes worden aangemaakt; er wordt op dit moment nog gestudeerd op een mooiere oplossing hiervoor. Overigens kost een last minute plaatsen 1 euro en 43 cent per dag dat deze aanbieding actief op de website staat. Deze kosten worden achteraf gefactureerd als het bedrag dat u hebt uitgegeven hoog genoeg is (deze grens staat nu op 10 euro).

Ook zult u merken dat uw adressenboek gemakkelijk te doorzoeken en te beheren is. U kunt zelf de hele lijst downloaden als CVS-bestand. Ook achter de Tab Reserveringen kunt u nu sorteren en bewerken.

Onderhanden werk

De komende weken werken we in snel tempo aan de afronding van de volgende zaken aan de beheerkant van de website:

 1. Statistieken
  Op dit moment worden alle bezoekersgegevens bewaard op de server. Het zou geen probleem zijn deze in volledigheid weer te geven. Het probleem zit hem in de gegevens uit het verleden die moeten worden meegenomen in een geheel nieuwe module. Integratie van de oude gegevens moet natuurlijk niet leiden tot inconsistentie van het geheel. Op dit moment wordt het aantal clicks op uw advertentie over de laatste 30 dagen weergegeven. 
 2. De Points of Interest.
  De kaart is inmiddels weer terug op de site. De bestaande POI's zullen binnenkort worden teruggeplaatst. Daarna wordt begonnen aan de beheermodule om POI's te kunnen plaatsen en bewerken.

Met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid van de website voor bezoekers werken we nu aan de flexibiliteit van de kaart en de capaciteitsselectie. Ook zullen er wat hulptekstjes worden gemaakt voor de prijsinformatie bij de beschikbaarheidskalender. Van de kant van de bezoekers worden we erg geholpen met opbouwende kritiek en er zijn veel Quick Wins te behalen. Dit is een proces dat eigenlijk voortdurend doorgaat.

Ook wordt er veel aandacht besteedt aan het gebruik van tablets door bezoekers. De website van Gites doet het goed op een tablet, maar er zijn wat verbeterpuntjes. De website is geen App en is niet ontworpen voor het beheer van de advertenties via een tablet. We raden aan dit zoveel mogelijk op een normale PC te doen. Soms merken we ook dat sommige adverteerders die een tablet gebruiken niet helemaal op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het touchscreen.

De externe link

De afgelopen tijd is er hier en daar een discussie ontstaan over de link naar de eigen website, de waarde daarvan voor de bezitters van een eigen website, maar ook over de problemen die zo'n externe link voor het hele platform veroorzaakt.

Wij vinden het een gewenste situatie dat bezoekers op de website hun huizen selecteren en reserveren. Hier lijkt ons geen onenigheid over mogelijk. Daarvoor komen ze ook naar deze plek waar ze de keuze hebben. De aanzuigende werking van het grote aantal huizen op Gites staat buiten kijf. Idealiter weet u precies waar een boeking vandaan komt. De kans op een boeking via Gites is natuurlijk veel groter als de bezoekers binnen de poorten van Gites hun keuzes maken. Als die keuze eenmaal (bijna) is gemaakt, is het voor de bezoeker leuk om via de aanbiederspagina uw website te bezoeken voor meer details en wellicht extra foto's of gewoon, voor de voorpret.

Een externe link leidt er echter ook toe dat bezoek van de website verdwijnt en verdwaalt. De bezoeker komt dan niet meer terug en de kans dat hij tot een boeking bij u of bij een van uw collega's overgaat, is belangrijk kleiner geworden. Dat is er de reden van geweest dat de link naar uw eigen website niet meer op de hoofdpagina van uw advertentie te vinden is.

Op dit moment zien we dat hier en daar de URL van de eigen website weer in de tekst wordt geplaatst. Dit is niet volgens onze voorwaarden en het is naast bovenstaande om nog een andere reden contraproductief: de bezoeker kan er niet op klikken en wordt daardoor teleurgesteld. Als u nog dergelijke vermeldingen heeft in uw teksten, dan verzoeken we u die te verwijderen.

Emigratiebeurs

Op 8 en 9 februari vond in Houten voor de 18e keer de Emigratiebeurs plaats, met deze keer meer dan 11.000 bezoekers voor dit jaarlijkse evenement. Ook Gites was weer vertegenwoordigd in de stand van Francofiel, een samenwerking van Frankrijk-dienstverleners, die elkaar allemaal goed aanvullen: het gebeurde dan ook regelmatig dat iemand die bij Ondernemen-Frankrijk informatie wilde over het starten van een chambre d'hotes, daarna bij Gites kwam voor de marketingmogelijkheden en vervolgens bij de notaris die gespecialiseerd is in Frans erfrecht. Ook voor de aankoop en de bouwtechnische eisen kon u in de stand van Francofiel uw licht opsteken - en verder was er de cursus Frans en de fiscalisten die u konden vertellen met welke fiscale mogelijkheden en verplichtingen u te maken kunt krijgen in geval van emigratie naar Frankrijk. 
De emigratiebeurs is telkens weer een plek waar we verhuurders en verkopers die op de website actief zijn ontmoeten en we vinden het natuurlijk altijd leuk om een gezicht te zien bij onze adverteerders. Maar ook mensen die met plannen rondlopen om naar Frankrijk te verhuizen komen bij ons voor advies en het praatje van Theo Noordewier over de ins en outs van gites- en chambres d'hotes-verhuur werd dan ook goed bezocht.

Tarieven 2014

U hebt al kunnen lezen dat er een aanpassing van de tarieven en de tarievenstructuur van Gites voor 2014 is.
Met ingang van 16 december is de tarievenstructuur sterk vereenvoudigd. De prijs voor een verkoopadvertentie is gelijkgetrokken met die van een advertentie voor verhuur, wat neerkomt op een tariefdaling. De prijs voor een verhuuradvertentie stijgt iets. Door het verdwijnen van Gecombineerd en Exclusief zijn ook die tarieven verdwenen en blijft er een eenvoudige structuur over:

Hoofdadvertentie, extra taal, vertaling en Last Minute.
Per 15 maart 2014 gelden de volgende tarieven:

Hoofdadvertentie te huur en te koop  € 94,00
Extra taal bij advertentie  € 25,00
Vertalingen per advertentie (optioneel)    € 30,00
Lastminute per dag (starttarief € 1,00)  € 00,43
   

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.
BTW kan worden verlegd voor ondernemers in de EU buiten Nederland die een geldig BTW- nummer invoeren bij hun klantgegevens.

Fotografie

U hebt het al gezien: de foto's op Gites zijn tegenwoordig ook websitebreed. Dat betekent dat alle gemigreerde foto's kunnen worden weergegeven op een breedte van maximaal 1024 pixels. Dat is ook de minimale breedte waarmee u nieuwe foto's kunt uploaden. Die gemigreerde foto's van de oude versie van de website staan er al en worden dus weergegeven, ook als de resolutie van de foto niet aan de nieuwe standaard voldoet. Het resultaat is een niet-scherpe foto en dat is niet goed voor de effectiviteit van uw advertentie. Misschien hebt u nog nieuwere, goede foto's in uw afbeeldingen staan; dan kunt u de oude foto's eenvoudig vervangen. Zorg anders snel voor nieuwe foto's die aan de eisen voldoen. Bent u niet zo'n held in fotograferen, dan kan het de moeite lonen om een professionele fotograaf in te huren. Goede foto's zijn beter voor uw advertentie.

Landscape of Portrait

De website is ontworpen rondom Landscape-foto's; foto's in een liggend formaat. U kunt weliswaar portrait foto's (staande foto's) uploaden als ze minimaal 1024 pixels breed zijn, maar wij raden dat af. U krijgt dan foto's die slechts gedeeltelijk worden weergegeven, of foto's met brede witte randen aan de zijkant, zodat de effectieve foto weer kleiner is dan wenselijk. In sommige gevallen in het moeilijk om landscape-foto's te maken, van een huis in een smalle straat bijvoorbeeld of van een badkamer vanuit een smalle gang... Toch zijn er vele mogelijkheden het toch in Landscape-formaat te doen.... wat meer afstand in de straat, een groothoeklens...
Ten overvloede wijzen we u nog maar eens op het belang van die foto's; het eerste dat de bezoeker ziet in een lijst van huizen is de foto die hij selecteert in een lijstje met favoriete huizen. Mooie foto's maken uw advertentie veel en veel effectiever... en het veranderen van foto's is gratis. 

Van tendens naar standaard

In 2009 maakten wij in een nieuwsbrief voor het eerst melding van de tendens van het later boeken. Inmiddels is dit geen tendens meer, maar meer de standaard. Het is niet helemaal duidelijk wat de precieze oorzaak is van de trendbreuk; vroeger boekte je je vakantie in de kerstvakantie of op zijn laatst in februari, anders viste je achter het net. Er lijken meerdere oorzaken aan te wijzen voor deze gedragswijziging naar het boeken op een veel later moment.

 1. In de eerste plaats begon in 2008 een crisis waar we nu nog steeds mee te maken hebben. Mensen stelden hun uitgaven uit, waaronder hun vakantie en wat bleek, er waren  later in het seizoen ook nog voldoende beschikbare huizen en een leuk optrekje werd ook laat in het seizoen nog wel gevonden.
 2. In de tweede plaats kunnen we niet om de waarheid van een zekere oververzadiging heen (mede door de crisis vinden veel meer huiseigenaren het nodig te verhuren om enigszins de kosten te drukken). In 20 jaar tijd is het aanbod van Meublées de Tourismes en Chambres d'Hôtes meer dan verdubbeld (en we rekenen dan alle "vrije verhuur" niet mee). Het aantal toeristen dat er gebruik van maakt is stabiel, maar met een licht dalende tendens. Ergens moet dat worden betaald en dat is zonder twijfel ook de oorzaak van een teruglopende bezettingsgraad van sommige vakantiehuizen. 
 3. In de derde plaats hebben we te maken met een veranderend, verjongend publiek.
  Die nieuwe generatie huurders zoekt weliswaar gelukkig ook in Frankrijk, maar hun verwachtingen en hun wijze van internetgebruik zijn anders en daarmee veranderen zij de markt. De huidige generatie verhuurders heeft zich het gebruik van het internet eigen moeten maken maar deze nieuwe generatie huurders is er zo ongeveer mee geboren. Het is de verantwoordelijkheid van Gites om het platform te laten groeien en aan te passen aan een zich ontwikkelende gebruikersgroep. 

Er zijn verhuurders die zich in het begin van elk nieuwe verhuurseizoen zorgen maken over de tegenvallende cijfers voor het lopende seizoen. Achteraf blijkt het allemaal vaak wel mee te vallen, maar toch wordt de onzekerheid als vervelend ervaren.
We zullen echter moeten leren omgaan met huurders die er langer over doen om een beslissing te nemen en met een publiek dat meer ad-hoc zal boeken. We zullen ook rekening moeten houden met een grotere concurrentie: een uithangbord alleen is niet meer genoeg; uw aanbod zal moet aanspreken, als het niet is door een wonderschone ligging, dan misschien door een groot aanbod van cultuurgoed of activiteiten of misschien kunt u uw huis positioneren in een bepaalde niche... in ieder geval komt u niet meer weg met één keer per jaar de prijzen aanpassen. 

Gites biedt u een platform met een format dat bedoeld is de bezoeker optimaal te informeren. We raden u aan het concept van de website te volgen voor een optimale effectiviteit; goede fotografie, inspirerende teksten op de juiste plekken, geen verwijzingen naar elders anders dan op de daarvoor bedoelde plekken, een goed bijgehouden beschikbaarheid en juiste prijsinformatie. Als u dat zelf lastig vindt, roep dan de hulp in van mensen in uw omgeving... er is altijd wel iemand in uw omgeving met een goed oog voor mooie foto's en in elke familie vinden we wel iemand die het mooi op kan schrijven.  

Nieuwe bank

Gites heeft een nieuw bankrekeningnummer. Op uw facturen vindt u de gegevens van de CIC-bank. Het betalingsverkeer in Europa is zo eenvoudig geworden dat meerdere banknummers niet meer nodig is. Deze nieuwe bank (CIC) kan goed omgaan met de nieuwe factureringsmethode. 

De zweep!

Het is nog volop tijd voor winterse kost en daarom geven we u een recept uit de eigen Gites-keuken: Kaasfondue.

Na eindeloze pogingen (vervelend hoor!) hebben we een kaasmengsel gevonden dat er voor zorgt dat de pan aan het eind van de maaltijd altijd leeg is. Voor 4 personen hebt u een kilo kaas nodig. En brood om te dippen natuurlijk. En bent u bang voor uw cholesterolspiegel, neem dan vooraf 1 sardientje en dip met groente in plaats van brood! Stukjes paprika, broccoli, kerstomaatjes, courgette, wortel.... ook heerlijk. Maar pas op: de kans dat uw stukje groente in de kaas valt is groter dan als u met brood dipt. En u weet wat daar voor straf op staat....

(uit: Asterix en de Helvetiers)

Ingrediënten

Vier kazen

Gruyere (niet te jong) 4 delen
Comté (niet te jong) 3 delen
Appenzell 2 delen
Beaumont 1 deel

Hier geldt natuurlijk dat de kwaliteit van de kaas de smaak bepaalt. Het ligt ook een beetje aan het budget, Beaumont is behoorlijk prijzig. Neem niet te jonge kaas anders hebt u neiging zout toe te voegen en ontbreekt het aan smaak. Blijf verre van het veelgebruikte alternatief Emmental, goedkoop en vaak al geraspt te verkrijgen maar de smaakbederver van de echte fondue. 

Witte wijn (bijvoorbeeld Riesling)
Nootmuskaat
Zwarte peper uit de molen
Teentje knoflook
Kirsch
(voor de zekerheid Maizena)

De kunst is het smelten van de kaas.

Rasp de kazen met de grove rasp en meng het in een grote kom. 
Snijd het teentje knoflook in tweeën en smeer de pan ermee in. (wat overblijft laat u gewoon in de pan). Rasp minimaal een kwart nootmuskaat in de pan.
Giet een half glas wijn in de pan en warm hem door. Als de vloeistof heet is, beetje bij beetje de kaas toevoegen en er voor zorgen dat het mengsel vloeibaar blijft. Als het mengsel te dik wordt kleine beetjes wijn toevoegen (niet te koud).
Als het mengsel te dun wordt, kunt u met maizena (glad maken in witte wijn) binden. Voordeel van het binden met maizena is, dat het mengsel gladder wordt. Er bestaat bij deze kazen altijd de mogelijkheid dat een deel van het vet zich scheidt van de kaasmassa.

Voeg voor het serveren naar smaak wat peper en Kirsch toe.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk