Nieuwsbrief maart 2015

Afscheid Sabine Riezebos

De meesten van u hebben haar waarschijnlijk wel eens gesproken, want al jaren is het vooral Sabine die de telefoon opneemt en u als steun en toeverlaat helpt met het beheren van uw advertentie. Wat u niet wist van Sabine, is dat zij samen met haar man Jan Riezebos ‘famille d'accueil’ is en al jaren een gastgezin vormen voor vier of meer pleegkinderen.

Dit laatste heeft een passie losgemaakt. De zorg voor kinderen in een moeilijke situatie is voor Sabine zo belangrijk geworden, dat ze besloten heeft te stoppen met haar werk voor Gites.

In de nabije toekomst wil ze graag zoveel tijd aan de door haar opgerichte Association Le Pont besteden, dat er eigenlijk te weinig ruimte is voor iets anders. 

Le Pont zet zich in voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). In Frankrijk geldt geen terugkeerbeleid voor AMV tot het bereiken van 18-jarige leeftijd. Zolang een jongere minderjarig is wordt hij niet als vreemdeling beschouwd. Maar verder is er ook (nog) geen eenduidig beleid met betrekking tot de opvang van deze groep. De bedoeling van Le Pont is dat er in het Zuidwesten van Frankrijk één opvanglocatie komt om deze kwetsbare groep een perspectief te bieden door middel van opleiding en werk. Het initiatief wordt uiteraard gesteund door de overheid, maar is voor financiering ook afhankelijk van donaties.

Wij van Gites hebben alle begrip voor de keuze van Sabine, maar zagen ons per 31 maart 2015  geconfronteerd met het probleem van haar opvolging. Maar we zijn tot de ideale constructie gekomen: Sabine verdwijnt niet helemaal uit beeld, maar blijft betrokken bij Gites voor de vele vertalingen van teksten en als achterwacht, mocht dat soms nodig zijn. Marietta Kenkel, die als vertaalster en redactrice al als achterwacht voor Gites actief was, neemt Sabines werk op het kantoor in de Tarn over.

Wij bedanken Sabine voor haar jarenlange inspanning en wensen haar veel succes met haar werk. Gites heeft als afscheidscadeau een donatie gedaan voor ‘le Pont'. Als u ook een (kleine) donatie wilt doen kan dat via de link hieronder...

Doneer aan Association le Pont 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk