Gebruikers leidraad naast de Algemene voorwaarden

Beschrijvingen
De kwaliteit van iedere advertentie heeft invloed op de beleving van de hele website. Daarom zal de adverteerder zorg besteden aan de teksten op de advertentie. De effectiviteit van een advertentie hangt sterk af van de kwaliteit van de inhoud.

De adverteerder moet zich houden aan het format van de website; de titels van vrije velden worden gerespecteerd en er zal niets anders worden vermeld dan wat nodig is voor verhuur of verkoop van het op de advertentie vermelde object of die zaken en diensten die daarmee direct verband houden.

Beschikbaarheid op de kalender
De kalendermodule op Gites is niet vrijblijvend. Het niet-gebruiken van deze module heeft tot gevolg dat het huis niet getoond wordt als de bezoeker zoekt op een bepaalde periode. Bijna alle bezoekers zoeken op een periode, het is dus heel belangrijk om de beschikbare perioden ook op beschikbaar te zetten!
Het niet (regelmatig) bijhouden van de beschikbaarheid heeft een negatieve invloed op de effectiviteit van een advertentie en heeft een negatieve invloed op de websitebeleving van de bezoeker. Het is niet toegestaan beschikbaarheid te vermelden die niet klopt met de werkelijkheid. Gites behoudt zich het recht voor bij gebleken misbruik in te grijpen.

Last-minute
Last-minute-aanbiedingen kunnen alleen worden gedaan via de daarvoor bestemde module. Last-minute-aanbiedingen hebben altijd een kortingscomponent. 

Prijsvermelding
In het systeem van de website worden prijzen door de verhuurder in prijsperiodes weergegeven.
Voor vakantiehuizen moeten de vermelde prijzen gelden voor de geadverteerde maximale capaciteit, inclusief het gebruik van de geadverteerde faciliteiten. Alle faciliteiten en dienstverlening die niet inclusief zijn moeten specifiek worden vermeld in het vak 'Toelichting op prijzen en aanbiedingen'. Overigens is het mogelijk om afwijkende prijzen op te geven als het huis wordt gebruikt door minder gasten.
Voor verkoop geldt de verkoopprijs kosten koper.

De externe link
De verhuurder/verkoper mag op zijn profiel een link leggen naar de eigen website als op die website zijn huis (meer uitgebreid) wordt beschreven. Het is niet toegestaan een link te leggen naar websites van derden, andere informatiesites of andere platforms waar vakantiehuizen te huur worden aangeboden. Wij stellen het op prijs als verhuurder/verkoper op zijn website teruglinkt naar zijn advertentie bij Gites. De externe link mag alleen worden vermeld op de daarvoor aangewezen plaats en niet als onderdeel van de teksten in de vrije velden.

Meerdere huizen
De advertenties zijn ontworpen voor de presentatie van een individueel huis. Het is niet toegestaan om op een advertentie meerdere huizen als verschillende objecten te presenteren. Het is aan te raden voor meerdere huizen meerdere advertenties te nemen. Hiervoor zijn de volgende redenen:

  • Door meerdere advertenties te nemen wordt substantieel de aandacht vergroot voor de huizen en daarmee de respons en mogelijke verhuur.
  • Door af te wijken van het standaard-format van de website is er een groot risico dat de huizen niet bekeken worden. De mens is een ‘gewoontedier’ en verwacht bepaalde informatie op een bepaalde plaats.
  • Door af te wijken van het standaard format van de website wordt invloed uitgeoefend op het algemene beeld dat de website heeft en dus indirect ook op de waardering van website als geheel. Gites staat dat niet toe.
  • Het bijhouden van de beschikbaarheid is slechts mogelijk bij een huis op een advertentie.
  • Op meerdere advertenties van dezelfde verhuurder is een kortingsstructuur van toepassing op het jaarlijkse abonnement. De tarieven van Gites per jaar zijn zodanig dat u met een beperkt budget toch een maximale marketinginspanning levert.
  • Als u meerdere advertenties heeft, dan staan deze bij elkaar op uw profiel.

De naam van uw huis / advertentie
Gites behoudt zich het recht voor huisnamen te wijzigen als er behalve de naam additionele informatie wordt verstrekt. De naam van een huis mag geen andere informatie bevatten dan de naam. Dus niet: “Le Pinson, nog drie weken vrij in juli” of “Hirondelles vlak bij St. Tropez”.

Vermelding van sterren
Het voeren van sterren, aren of sleutels als kwaliteitsaanduiding is in Frankrijk voorbehouden aan die huizen die geclassificeerd zijn als Meublé de Tourisme. Zonder een dergelijke classificatie is het vermelden van sterren verboden. Vermelden van sterren op Gites betekent dat Gites moet kunnen bewijzen dat uw huis een geldige classificatie heeft als Meublé de Tourisme. U kunt daartoe de récépissé van uw classificatie naar ons opsturen. Wij zullen dan uw classificatie op uw advertentie vermelden. In alle andere gevallen is het gebruik van sterren of enig andere vorm van kwaliteitsaanduiding met symbolen verboden.

Foto’s
Bij de advertentie kunnen foto’s worden geplaatst. De eerste 5 foto’s worden geplaatst na beoordeling door Gites. Eén van deze 5 foto’s zal worden gebruikt als foto voor vermelding in de lijst. Deze foto moet een foto zijn van het huis in zijn directe omgeving en wordt door Gites gekozen. 

Netiquette
Ook op het Internet gelden fatsoensregels. Het in hoofdletters schrijven van complete woorden die geen titels zijn, wordt over het algemeen als onbeleefd beschouwd en betiteld als SCHREEUWEN en wordt op de advertenties van verhuurder en verkoper niet toegestaan.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk