Nieuwsbrief 14 juni

Voor nieuwe advertenties: online boeken en betalen

Gites gaat een belangrijke verandering doorvoeren op de site. We willen het namelijk mogelijk maken voor huurders om online een verblijf te boeken en online te betalen met garantie. Deze veranderingen hebben we eerst zo persoonlijk mogelijk aan u toe willen lichten, daarom hebben we vorige week een aantal webinars gegeven. Daarbij konden we uitgebreid ingaan op de vragen die deze toevoeging / verandering oproept. De webinars zijn bewaard als video. Mocht u ze willen terugkijken, dan vindt u de link onderaan deze nieuwsbrief. Het is een lange nieuwsbrief... de langste ooit maar er staat dan ook veel in.

De redenen voor deze wijziging

 

Gites heeft een goede motivatie om on-line boeken en afrekenen aan de website toe te voegen. De belangrijkste hebben we hier onder vermeld.

 • Ten eerste zijn de verhuurders veranderd. Nieuwe verhuurders vragen ons regelmatig om meer online dienstverlening.
 • Ten tweede zijn de huurders veranderd: zij willen graag hun boekingen online kunnen regelen en ze willen graag garantie tegen mogelijk bedrog.
 • Ten derde is de markt veranderd. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor het risico dat een huurder zijn geld kwijt zou kunnen raken en er zijn veel partijen die deze garantie bieden. Deze partijen investeren ook veel in marketing, waardoor ook wij nog meer moeten doen om het aanbod van onze verhuurders onder de aandacht te brengen. De gevallen waarin huurders door bedriegers die zich als verhuurders voordoen zijn beperkt in aantal, toch is het wel de zorg van vele huurders, veroorzaakt door het algemene sentiment in de markt. Sommige bezoekers van Gites bellen ons, waarna wij ze proberen gerust te stellen, anderen zullen afhaken en elders huren.

Het zijn vooral de wensen van gemak en garantie voor de huurders die voor ons de doorslag hebben gegeven. Wij denken dat het huidige model op de lange termijn niet vol te houden is en willen geen marktaandeel verliezen aan platforms waar het boekingsproces vloeiend verloopt en waar wel garantie wordt geboden. Uiteindelijk willen we hetzelfde als u: zo veel mogelijk weken verhuren op een plezierige manier. En wij zijn ervan overtuigd dat hoe gemakkelijker en veiliger we dat maken, des te groter de kans daarop is.

De verandering komt erop neer dat in de toekomst huurders rechtstreeks kunnen boeken en online betalen op Gites, maar zonder het persoonlijke contact tussen huurder en verhuurder te verliezen. We gaan deze wijziging geleidelijk invoeren en u niets verplichten. Per juli van dit jaar gaat deze nieuwe aanpak gelden voor nieuwe advertenties. Bestaande advertenties mogen vrijwillig mee naar het nieuwe model maar kunnen ook verlengd worden in het oude model.

De werking van het nieuwe model

 • Huurders en verhuurders kunnen blijven communiceren zoals bij de huidige abonnementen (telefoonnummer en e-mailadres van huurder blijven gewoon zichtbaar).
 • Huurders kunnen u net als nu ook eerst een vraag stellen of u opbellen, of doorklikken naar uw eigen site (de link op uw profielpagina).
 • Huurder kan online een boekingsaanvraag doen. U hebt 48 uur om deze te accepteren of af te wijzen.
 • De prijs van uw huis wordt automatisch uitgerekend op basis van uw opgave. U kunt de prijs zoals automatisch berekend bij een boekingsaanvraag aanpassen door extra prijsregels toe te voegen. Denk dan aan zaken die het systeem niet weet, zoals toeristenbelasting of afwijkende kortingen bij langere verhuur. De huurder wordt er duidelijk op gewezen als de prijs is aangepast.
 • Er wordt automatisch een huurcontract opgesteld, dat door de huurder moet worden geaccepteerd. Dit is een standaard contract, vergelijkbaar met het huurcontract zoals u nu al kunt vinden op Gites.
 • Bij het accepteren van de boekingsaanvraag kunt u eventuele afwijkende afspraken communiceren met de huurder.
 • De huurder krijgt automatisch bericht nadat u de aanvraag accepteert en heeft dan 48 uur om de aanbetaling te doen. Na deze eerste betaling is de boeking definitief en wordt de kalender van dit huis voor die periode op ‘verhuurd’ gezet.
 • Wisseldagen worden automatisch gehanteerd zoals door u opgegeven.
 • Het gaat alleen gelden voor de verhuur van vakantiehuizen. Of en wanneer we dit systeem ook beschikbaar maken voor Bed & Breakfasts is nog niet bekend.

Betalingen

 • De huurder betaalt online aan Gites en daar bieden we de volgende betaalmethodes voor aan: 
  NL: iDeal, BE: MisterCash, DE: Sofort, UK: Maestro, FR: SEPA direct debit
  Alle landen ter wereld: Visa & Mastercard
 • Inning betalingen (inclusief herinneringen) wordt door Gites gedaan.
 • Huurders betalen online, voor de vervolgbetalingen worden ze per e-mail herinnerd. Bij uitblijven van de betaling gaan we bellen en als er dan nog niet wordt betaald, dan wordt de boeking geannuleerd. De annuleringskosten lopen min of meer synchroon met de betaaltermijnen, waardoor de annuleringskosten op een dergelijk moment al zijn betaald.
 • De borg blijft iets dat geregeld wordt tussen verhuurder en huurder. Als er veel vraag naar is, overwegen we dit in de toekomst ook in het systeem op te nemen.

Annuleringen

 • Annuleringen door de huurder worden door Gites afgehandeld conform vaste annuleringsvoorwaarden. Bij annulering ontvangt de verhuurder de reeds betaalde bedragen minus de commissie.
 • Annuleringen door de verhuurder minder dan 28 dagen voor aanvang van de vakantie leiden tot een boete voor de verhuurder. De huurder krijgt dan een tegemoetkoming.

De annuleringen worden onderaan deze mail nog meer in detail toegelicht.

Garantie

De garantie voor de huurder houdt in dat hij zijn geld terugkrijgt als het huis niet bestaat of niet beschikbaar is.
In verband met de aan huurder geboden garantie, wordt de verhuurder uitbetaald na aankomst van de huurder. Wij doen deze betaling binnen 2 werkdagen.
De garantie wordt onderaan deze mail meer in detail toegelicht.

Kosten

 • De huurder gaat 15 euro (inclusief BTW) per boeking betalen.
 • Voor de adverteerders zijn de kosten:
  98 euro (exclusief BTW) per jaar
  4,5% (exclusief BTW) per boeking
 • De kosten voor het betalingsverkeer worden niet doorbelast. Ook niet voor betalingen met creditcard.
 • Later dit jaar zullen we ook een abonnement introduceren zonder jaarlijkse kosten. Dit zal tegen een hogere commissie zijn (circa 10%).

Planning

 • Pilot fase, we starten met een pilot voor belangstellenden, stuur ons een mailtje als u mee wilt doen. (eind juni - begin juli)
 • Officiële introductie nieuwe model. Nieuwe abonnementen kunnen dan alleen volgens het nieuwe model. (juli)
 • Vanaf dit moment kunnen bestaande abonnementen op vrijwillige basis over naar het nieuwe model.
 • Introductie van alternatief model zonder vaste abonnementskosten, hoger tarief per boeking. (circa oktober) Bij dit abonnement wordt het contact tussen huurder en verhuurder wel beperkt tot communicatie via de site (telefoonnummers worden wordt pas getoond nadat de boeking definitief is).
 • We gaan het komende jaar bekijken of we een oplossing kunnen bieden waardoor we verhuurders onder specifieke voorwaarden al eerder kunnen uitbetalen.

We realiseren ons dat het hier gaat om een grote verandering. En dat de kosten voor u als verhuurder stijgen. Toch hebben we besloten dit te doen om ook op de langere termijn uw huis te kunnen blijven verhuren door in te spelen op de behoefte aan gemak en de sterke hang naar zekerheid van de potentiële huurders. Deze nieuwe dienstverlening brengt ook extra kosten voor ons met zich mee, maar de extra omzet zal het ons mogelijk maken om meer te investeren in marketing en dat is ons gezamenlijk belang.

 

 

Om het bovenstaande zo overzichtelijk mogelijk te houden, hebben we enkele onderwerpen korter benoemd. Hieronder lichten we deze onderwerpen in detail toe.

Annuleringen

Annulering door huurder

Bij annulering van de overeenkomst is de huurder annuleringskosten verschuldigd die afhankelijk zijn van het moment van annulering. De hoogte van de annuleringskosten is als volgt:

 • Tot de 90e dag voor de aankomstdag - 30 % (= aanbetaling)
 • Vanaf de 90e tot de 28e dag - 60 % 
 • Vanaf de 28e dag - 90 % 
 • Vanaf de 7e dag of later - 100 %

Betaaltermijnen voor de huurder

Het verschuldigde bedrag dient te zijn ontvangen uiterlijk op de hieronder genoemde momenten:

 • Per direct bij boeking  30 % van de huursom
 • Uiterlijk 70 dagen vóór aankomstdag nogmaals 30% van de huursom
 • Uiterlijk 40 dagen vóór aankomstdag de resterende 40 % van de huursom

Indien een boeking korter dan 70 dagen vóór de aankomstdag plaatsvindt dan worden de aanbetaling en vervolgbedragen samengevoegd in overeenstemming met de termijn van het voorgaande overzicht. De betalingstermijnen voor de huurder lopen iets voor de annuleringskosten, zodat bij het uitblijven van de betaling we ruimte hebben om te herinneren. Als dat onverhoopt niet succesvol is dan kunnen we annuleren en toch de verhuurder de reeds ontvangen bedragen minus de commissie uitbetalen.

Annulering door de  verhuurder

Annulering door de verhuurder is uitsluitend mogelijk indien de verhuurder hiervoor een geldige reden heeft. Bij annulering van een boeking is de verhuurder het volgende verschuldigd aan Gites: 

 • Tot de 28 dag - Geen 
 • Vanaf de 28e dag - 10% van de huursom met een minimum van € 100,00 vermeerderd met administratiekosten van € 50,00 te vermeerderen met BTW

Bij annulering door verhuurder zal Gites zorg dragen voor restitutie van door de huurder reeds betaalde bedragen die onverschuldigd zijn geworden als gevolg van de annulering door de verhuurder.

Als de verhuurder de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder annuleert vanaf de 28e dag vóór de aankomstdag dan betaalt Gites aan de huurder een vergoeding, namelijk: 10% van de huursom, met een minimum van € 100,00 per boeking. En we bieden hulp bij het zoeken van alternatieve accommodatie(s).

Garantie van Gites bij onbeschikbaarheid accommodatie(s) op de aankomstdag

Gites biedt een garantie die uitsluitend van toepassing is indien en voor zover een boeking is gedaan via de boekingsmodule van de website en verschuldigde bedragen zijn ontvangen door Gites. Gites gaat pas over tot afdracht van de door de huurder betaalde huursom aan de verhuurder na de aankomstdag. Indien blijkt dat een accommodatie(s) bij aankomst van de huurder niet beschikbaar is, dan zal Gites aan de huurder de volledige huursom restitueren. Daarnaast heeft huurder recht op een vergoeding van 10% van de huursom, met een minimum van € 100,00 per boeking en hulp bij het zoeken van alternatieve accommodatie(s).

De huurder dient op de aankomstdag direct melding te maken aan Gites van alle relevante omstandigheden om Gites in staat te stellen een aanspraak op deze garantieregeling te beoordelen. Uiteraard is er contact met de verhuurder. 

 

Beantwoording gestelde vragen tijdens het webinar

Vraag: Het feit dat een huis niet bestaat, komt zeer zelden voor, waarom komt Gites dan toch met dit model?
Antwoord: Hoewel het waarschijnlijk maar zeer zelden fout gaat, maken huurders zich hier wel zorgen om. Als het gebeurt, krijgt het ook veel media aandacht omdat het een spectaculair verhaal is. Wij merken dat bijvoorbeeld doordat we vaak worden gebeld door huurders. Maar velen zullen ook niet bellen en uitwijken naar platformen waar wel zekerheid wordt geboden.

Vraag: Worden straks advertenties zonder “online boeken met garantie” onderaan de lijst gezet?
Antwoord: We hebben de volgorde van de lijst de afgelopen 15 jaar altijd random gehad, dat blijft zo. Wel gaan we laten zien welke advertenties online boeken met garantie bieden. In de toekomst kan er door potentiële huurders op geselecteerd worden.

Vraag: Welke garantie biedt Gites aan de verhuurders mbt het doorgeven van de betalingen?
Antwoord: Gites heeft deze gelden tijdelijk onder zich (op een bankrekening) en betaalt aan de verhuurders uit kort nadat de huurder is aangekomen (binnen enkele dagen). Wij beraden ons nog op hoe we verhuurders nog meer garantie hierin kunnen bieden, bijvoorbeeld door een accountantsverklaring of een derdenrekening of beide (wij voeren daar op dit moment gesprekken over).

Vraag: Als een bestaande verhuurder een nieuwe advertentie toevoegt, moet hij dan mee in het nieuwe model?
Antwoord: Ja, alle abonnementen die worden afgesloten na de officiële introductie (juli 2016) vallen onder het nieuwe model.

Vraag: Gaat Gites ook beoordelingen door verhuurders van de huurders mogelijk maken?
Antwoord: Nee, voorlopig nog niet in ieder geval. We onderzoeken de (on)mogelijkheden hiervan.

Vraag: Het reviewsysteem, moet dat niet worden aangepast, je kunt als verhuurder nu alleen de positieve verhalen doorplaatsen?
Antwoord:  Nu is het bij een beoordeling zo dat wij niet kunnen controleren of deze huurder echt bij u is geweest. In het nieuwe systeem kunnen we dat wel en zullen reviews ook automatisch worden geplaatst. Wel kunt u uw reactie erbij blijven geven.

Vraag: Ik heb een annulering gekregen die ik huurdervriendelijk wil afhandelen. Mensen mogen zonder extra kosten een andere week kiezen. In hoeverre kan ik invloed uitoefenen op de annuleringsvoorwaarden?
Antwoord: De annuleringsvoorwaarden staan vast, maar uiteraard werken we altijd mee aan dergelijke plezierige oplossingen.

Vraag: Blijft het mogelijk dat ik zelf weken aan geef voor eigen bezoek familie en geen verhuur aan derden op dat moment?
Antwoord: Uiteraard en uiteraard kosteloos.

Vraag: Krijgen de huurders van jullie automatisch de juiste adresgegevens van het verhuurde huis?
Antwoord: Ja, deze staan conform de Franse wet op het huurcontract. Maar een gedetailleerde routebeschrijving laten we aan u.

Vraag: Werkt het boeken straks ook op alle schermformaten (tablets, mobiel)?
Antwoord: Ja, de site is nu al geschikt voor alle gebruikelijke apparaten en dat blijft zo.

Vraag: Kunnen we een SMS notificatie krijgen bij een boekingsaanvraag?
Antwoord: Ja, we zetten deze wens op onze planning.

Vraag: Kan de kalender worden gesynchroniseerd met kalenders op andere platformen?
Antwoord: We krijgen deze vraag wel eens vaker (niet heel vaak overigens), maar nemen het mee bij toekomstige plannen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk